Belgia czwartym a Holandia szóstym bogatym krajem

Według raportu zamożności Wealth Report przeprowadzonego przez niemieckiego ubezpieczyciela Allianz, Belgia jest czwartym najbogatszym krajem na świecie. Podium zajmują odpowiednio: Szwajcaria, USA i Anglia. Holandia zajęła szóste miejsce. Anglia z miejsca 10 wskoczyła na 3 miejsce w porównaniu do poprzedniego rankingu.

W Belgii aktywa finansowe to 84.771 euro na osobę, w Holandii 78.063 euro, a w Polsce zaledwie 6.194 euro, co daje nam 39 pozycję na świecie.

Aktywa finansowe oblicza się na podstawie łączenia majątku prywatnego gospodarstw domowych, w tym emerytur i rent, z wyłączeniem dóbr materialnych, np. dzieł sztuki i samochodów, a później wszystko podzielone przez ludność.