Indeks sprawiedliwości społecznej

Fundacja Bertelsmanna każdego roku przeprowadza ranking w którym ocenia sprawiedliwość społeczną wszystkich członków Unii Europejskiej. Poziom sprawiedliwości społecznej mierzy się z indeksu który składa się z 35 czynników. Brane są pod uwagę między innymi: zdrowie, rynek pracy, edukację, spójność społeczną, zapobieganie ubóstwu i sprawiedliwość międzypokoleniową.

Według danch wynika, iż w czołówce są kraje skandynawskie: Szwecja, Finlandia oraz Dania. Na czwartym miejscu znalazła się Holandia, a Belgia na 11 miejscu. Polska w rankingu zajęła 16 miejsce na 28 państw członkowskich. Na ostatnim miejscu uplasowała się Grecja.

Wspólnym problemem państw Unii Europejskiej jest rosnące zadłużenie, głównie wśród ludzi młodych. Następnym problemem są zmniejszające się nakłady finansowe na edukację, zdrowie, badania i rozwój.